Aktuálne trendy pri nábore zamestnancov

Trh práce sa posledné roky veľmi dynamicky mení a nezaháľa ani svet okolo personalistiky. Veď predsa nové možnosti a situácie si vyžadujú nové riešenia. Tie zas prinášajú nové trendy pri nábore zamestnancov. Poďme sa spoločne pozrieť na to, aké trendy pri nábore zamestnancov prevládajú v roku 2017 a určite budú aj niekoľko najbližších rokov.