Aktuálne trendy pri nábore zamestnancov

Trh práce sa posledné roky veľmi dynamicky mení a nezaháľa ani svet okolo personalistiky. Veď predsa nové možnosti a situácie si vyžadujú nové riešenia. Tie zas prinášajú nové trendy pri nábore zamestnancov. Poďme sa spoločne pozrieť na to, aké trendy pri nábore zamestnancov prevládajú v roku 2017 a určite budú aj niekoľko najbližších rokov.

Oslovili sme medzinárodnú personálnu agentúru Grafton, aby sa s nami podelila o svoje prognózy a názor na súčasný stav trhu práce. Na riadkoch uvedených nižšie sa dozviete zaujímavý pohľad na budúcnosť Slovenska, aktuálne problémy niektorých sektorov a často omieľané „nedostatok kvalifikovaných ľudí“. Na záver pripájame názor na robotizáciu, ktorá bude s postupom času čoraz viac mávať so slovenským pracovným trhom.


Personalisti a aj politici hovoria o nedostatku kvalifikovaných ľudí

Od začiatku roka môžeme vnímať, že sa v médiách a v samotných prejavoch politikov objavuje v súvislosti s pracovným trhom ako hlavný problém – nedostatočné množstvo kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie. Týka sa to nielen Bratislavy a jej okolia, ale potreby zamestnávateľov sa prejavujú aj v ďalekých regiónoch.

V Bratislavskom kraji bude podľa odborníkov aj naďalej zohrávať významnú úlohu IT a finančné inštitúcie. Personalisti zaznamenávajú rastúci dopyt spoločností po developeroch zameraných na mobilné aplikácie, odborníkoch z ovlasti logistiky a tiež výroby.

„V rámci regiónov západného Slovenska aktuálne sledujeme trend a zvýšený dopyt po zamestnancoch s technickým zameraním. Pre personalistov a tým pádom aj zamestnávateľov sú zaujímaví uchádzači s manažérskymi skúsenosťami z oblastí ako projektový manažment, PLC programovanie a inžiniering. Nedostatok kvalifikovaných uchádzačov evidujeme pri pracovných pozíciách ako zvárač, strojársky pracovník, CNC operátor alebo nástrojár,“ popisuje situáciu Marián Mitošinka, Branch Manager Grafton Slovakia.


Vyššie požiadavky na uchádzačov a výchova špecialistov

Pri nábore zamestnancov sú uchádzači bez znalosti minimálne 1 svetového jazyka veľmi znevýhodnení oproti tým, čo ho ovládajú. Dáva to síce logiku, no s postupom času sú nároky zamestnávateľov vyššie a znalosť svetového jazyka sa dokonca požaduje aj na miestach, kde by ste to v minulosti vôbec nečakali.

„Nábor zamestnancov pre viacerých zamestnávateľov berie ohľad aj na talentovaných juniorov. Prvý dôvod je jasný – je to nákladovo atraktívnejšie. Druhý dôvod spočíva v tom, že z takýchto ľudí sa firmy snažia časom vybudovať kľúčových špecialistov. Úplne nevyhnutná je pri výbere aspoň elementárna znalosť cudzieho jazyka, pri technických pozíciách aj vyššia úroveň a zároveň súvisiace vzdelanie. Momentálne si najčastejšie všímame tieto osobnostné predpoklady - schopnosť učiť sa, použitie teoretických vedomostí v praxi, správne prepájanie súvislostí, schopnosť plánovania a organizácie, komunikácia, sociálne schopnosti,“ dodáva Marián Mitošinka.

Ľudia nad 50 rokov majú šancu – záujem o nich rastie

Pán Mirošinka ďalej vyjadril názor, že kandidáti v seniorskom veku okolo 50-tky, nie sú znevýhodňovaní na úkor „mladých pušiek“. Pri odborných skúsenostiach zastávajú vedúce odborné pracovné pozície. Tie sú samozrejme náležite finančne ohodnotené.

„Je pravdou, že seniori to majú o niečo ťažšie. Na druhú stranu sa špecialisti seniorského veku dokážu zamestnať aj behom niekoľko dní a o ponuky zvyčajne nemajú núdzu. Snažíme sa dať šancu aj im ukázať svoje znalosti,“ vysvetľuje ďalej.


IT sektor je stále in, aké trendy sú pri nábore?

Pracovný trh v rámci informačných technológii je veľmi špecifický hlavne kvôli vysokej fluktuácii zamestnancov. Dopyt aj niekoľko rokov po sebe rastie, podobne ako platy.

Čo sa však zmenilo je fakt, že veľa uchádzačov nemá dostatočnú prax. Väčšina firiem pri nábore vyžaduje aspoň 2 – 3 ročné skúsenosti na danej pozícii. Dnes sa všetkým študentom odporúča popri štúdiu vysokej školy absolvovať nielen platenú, ale aj neplatenú stáž. V konečnom dôsledku môžu mať pred svojimi rovesníkmi v obore poriadnu výhodu.

„Nábor zamestnancov do IT spoločností je veľmi náročný proces. Väčšinou trvá aj niekoľko mesiacov, keďže je málo odborníkov a na Slovenku vzniká pomerne veľa pracovných miest. Odporúčam mladým pracovať popri škole na vlastných projektoch alebo si hľadať brigádu v obore. Personalistu nezaujíma, či ste boli v Anglicku zberať jahody. Maximálne je výhodou anglický jazyk, ktorý je v IT väčšinou podmienkou,“ pokračuje personalista z Grafton Slovakia.

A nečudo. Prezreli sme si pracovné ponuky v tomto segmente a okrem anglického jazyka, ktorý môžeme označiť ako povinné minimum, sme si všimli aj dopyt po uchádzačoch s dobrou nemčinou. Vývojári, testeri a ľudia s analytickým myslením sú veľmi žiadaní. Hlavne poslední menovaní, veď dnes každá väčšia firma potrebuje niekoho na spracovanie a vyhodnocovanie dát. Takýto ľudia sú veľmi vzácny, preto sa zamestnávajú aj juniori.

Robotizácia, ako náhrada ľudskej pracovnej sily

„Automatizácia, ako náhrada ľudskej sily robotmi, začína aj na Slovensku výraznejšie posilňovať. Priemyselná sféra sa snaží, v dôsledku nedostatku potenciálnych zamestnancov i rastúcich miezd, maximalizovať produktivitu a efektivitu. Trend automatizácie sa týka predovšetkým oblasti automotive a elektrotechnickej výroby. Viacero spoločností investuje do vyššej miery automatizácie, avšak v porovnaní so západnou Európou tento trend nie je zatiaľ až tak výrazný,“ dodáva Marian Mitošinka, Branch Manager Trenčín.

Otázne ostáva dokedy. O Slovensku sa často hovorí ako o montážnej dielni. Len čas ukáže ako náš pracovný trh robotizácia zasiahne. A nielen náš trh - hlavne naše každodenné životy.

Zverejnené : 2017-06-07

Článok je možné šíriť ďalej. V závere článku je však potrebné uviesť odkaz na originálny pôvod článku.