Študenti nemajú voči sociálnej poisťovni počas brigád žiadne povinnosti

Dobrou správou pre študentov je, že ak sa rozhodnú počas letných prázdnin brigádovať na Slovensku, tak nemajú žiadnu povinnosť voči Sociálnej povinnosti. Povinnosť odvádzať poistné zaňho plní zamestnávateľ.

Informovala o tom Sociálna poisťovňa.

V niektorých prípadoch nevznikne povinnosť ani zamestnávateľovi. Je však nutné dodržať určité podmienky.
- študent si musí uplatniť výnimku z platenia poistného
- mesačný príjem nemôže prekročiť sumu 200 eur

Túto výnimku si však študent môže uplatniť len pri jednej dohode o brigádnickej práci.

Študent o výnimku z platenia poistného musí požiadať u zamestnávateľa prostredníctvom tlačiva oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. V prípade, že príjem z dohody o brigádnickej práci študentov presiahne sumu 200 eur, študentovi vznikne dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal. V takom prípade zaňho zamestnávateľ odvedie dôchodkové poistenie len z prekročenej čiastky.

Zverejnené : 2017-05-12

Článok je možné šíriť ďalej. V závere článku je však potrebné uviesť odkaz na originálny pôvod článku.