Najnovšie pracovné ponuky v kategórii - Remeselné práce, strojárstvo

Plat: 700-750€
Mesto: Senica
- Vizuálna kontrola vzhľadu a prevedenia vodomerov - Nastavenie skúšobných zariadení v rámci svojej kompetencie - Skúšky a ich vyhodnotenie v súlade s postupom overenia a skúšania - Zodpov
Pridané: 30.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Nitra
Pravidelný monitoring a rozvoj výroby produktov (výrobný proces, náklady, kvalita, nákup, objem, dodacie lehoty)Vedenie záznamov o rozmeroch, typoch, modeloch vyrábaných produktovŠtandardiz
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Nitra
optimalizácia procesov výrobných liniekdenné riešenie výrobných problémovanalýza fungovania procesu a účasť na meetingoch k danej problematikespolupráca pri riešení interných a extern
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Košice
servis tvárniacich a strižných nástrojovvýroba/úprava dielov na základe technických výkresovpráca so strojmi (fréza, sústruh, rovinná brúska)pravidelná údržba strojov v Nástrojárnis
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Nitra
- Technical point of contact for client control engineering teams (and other departments as required). - Support any customer development trips and proving ground activities; support clients launch of
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Trenčín
- vývoj produktov podľa požiadaviek zákazníka- konštrukcia 3D modelov (najčastejšie v programe CATIA)- koordinácia detailov so zákazníkmi a dodávateľmi- spolupráca v rámci oddelení spo
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
Riadenie a zodpovednosť za úseku nástrojárneÚdržba a servis nástrojov Plánovanie a organizovanie práce, tvorba plánov údržby na týždennej bázeUrčovanie technologického postupu opráv
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
- komplexná zodpovednosť za projekt od A po Z- dohľad nad vykonávaním prác v súlade so schváleným budgetom a harmonogramom- zodpovednosť za vedenie podriadených stavbyvedúcich- dozor a kon
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
- skúsenosť s prípravou a updatom budgetu- kontrola nákladov a monitorovanie budgetu na mesačnej báze- dohľad nad vykonávaním prác v súlade so schváleným budgetom a harmonogramom- zodpove
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
• Preparing and maintaining Time schedules / Programs of Work including planning of Ressources (MS Project)• Cooperation and interaction with involved departments and persons to receive relevant d
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Martin
- tvorba 3D modelov predovšetkým v programe SolidWorks- konštruovanie jednoúčelových zaridení, dopravníkov, prípravkov- komunikácia s nadriadenými- spolupráca v rámci tímov
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
Responsibility for final results of Projects under construction department, not only in time but also in costsDirect cooperation with dependent Senior Project ManagersResponsibility for selection, ret
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
Zabezpečuje technickú prípravu v rámci projektového tímu pre vlastné developerské projekty.• Zodpovedá za udržiavanie aktuálnych dát projektu• Oslovuje potenciálnych dodávateľov do
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Trenčín
Vývoj produktov podľa požiadaviek zákazníkaSpracovanie kompletných zákazkových projektovSpracovanie návrhov a vypracovanie technických riešení3D návrhySpracovanie dokumentácieÚčasť a
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Nitra
- Participácia na projekte výstavby - Pomoc pri riadení a koordinovaní činností na zverenej stavbe- Prerozdeľovanie kompetencií podriadeným zamestnancom a stavebným majstrom- Kontrola dodrž
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
Zostavovanie a evidencia cenových kalkulácií, kontrola stavebných rozpočtov a cenových ponúkSchválenie a obhájenie spracovania cenovej ponuky Komunikácia s dodávateľmiÚčasť na obhliadka
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
plánovanie a návrh dopravy na staveniskupred začatím prác zriadiť alebo upraviť staveniskové komunikácie a určiť dopravné trasyvytýčiť stále miesta vjazdov a výjazdov vozidiel podľa
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Žilina
- Zodpovednosť za zmluvné vzťahy s klientom - NDS- Preskúmanie zmluvných podmienok, súťažných podkladov, vyšpecifikovanie rizík a záväzkov podľa FIDIC- Monitorovanie korešpondencie s kl
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
- Príprava a sledovanie časového harmonogramu výstavby, zahrňujúceho plávanovanie zdrojov - Zodpovednosť za spoluprácu jednotlivých oddelení a osôb s cieľom získať relevantné údaje a
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Senec
Oživovanie a testovanie strojov (po elektro stránke)Komplexná starostlivosť o strojnú technológiu a ostatné prevádzkované technické zariadenia po elektrotechnickej stránkePríprava strojov
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Žilina
riadenie výrobnej prevádzky (< 100 zamestnancov)efektívne riadenie výroby s cieľom zabezpečiť dodávky v plánovaných termínoch a kvalitekontrola nákladov a optimalizácia výroby na dennej
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Trenčín
- montáž, inštalácia, nastavenie rôznych strojov a zariadení v automobilovom priemysle - vykonávanie opráv po mechanickej stránke v rámci výroby i v EU- vykonávania úprav na strojoch a za
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Nitra
Riadenie a zodpovednosť za úseku nástrojárneÚdržba a servis nástrojovPlánovanie a organizovanie práce, tvorba plánov údržby na týždennej bázeUrčovanie technologického postupu opráv p
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Čadca
koordinácia a organizácia projektovkontrola a dohlaď nad rozpočtami a kalkuláciami projektuplnenie časových plánovkontrola nákresov a projektovej dokumentáciezabezpečenie bezpečnosti na st
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Nitra
Údržba, oprava, modifikácie foriem a nástrojov Analýza a vykonávanie opravy lisovacích nástrojovSkúšky nových foriem a nástrojov, ich uvedenie do výroby podľa štandarduRiešenie problé
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
- Odborné poradenstvo zákazníkom pri montáži, uvádzaní do prevádzky, údržbe a odstraňovaní porúch - Práca v teréne – stretávanie klientov a obhliadky zariadení počas poradenstva -
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Nitra
- príprava stavebných - technických výkresov- projekcia stavebných projektov- revízia dát
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Žilina
Aktívna komunikácia s aktuálnymi klientmi a akvizícia nových klientovZodpovednosť za interné a externé podujatia a eventy spoločnosti predovšetkým v oblasti vzdelávaniaSamostatný návrh,
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Žilina
Spolupracuje s dizajnérmi finálnych výrobkov. Tvorí konštrukčný návrh nových výrobkov, foriem pre zabezpečenie výroby finálnych výrobkov.Pripravuje technickú - konštrukčnú dokumentá
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Nitra
The Field Support Engineer supports the Customer, Field Sales Force, Industry Sales Force and other CSM staff by interpreting complex technical information providing systems programming assistance, in
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Dubnica nad Váhom
- návrh, vývoj programov pre PLC a HMI stroje a zariadenia, ich uvedenie do prevádzky (používaný systém je najmä SIEMENS)- vykonávanie servisnej činnosti na Slovensku i v zahraničí- vyprac
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
- Návrh a vypracovávanie technických riešení pre realizáciu technického zariadenia budov- Vypracovávanie projektov- Komunikácia s klientmi a zákazníkmi spoločnosti- Konzultácia v rámci p
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
Koordinácia a organizovanie pracovníkov podľa pokynov stavbyvedúcehoSledovanie spôsobu a postupu stavby v súlade so zachovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciVykonávanie dohľadu nad
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Dubnica nad Váhom
- rozpracovávanie technicko-konštrukčných podkladov strojov a zariadení- návrh a špecifikácia výhodných ovládacích inštalačných prvkov- zmeny v dokumentácii strojov a zariadení- vypr
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
Vykonávanie pravidelného denného dohľadu v oblasti BOZP a preventívne protipožiarne prehliadky Metodické usmerňovanie zamestnancov v oblasti BOZP a OPPRiešenie úloh a problémov týkajúcich
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Nitra
- tvorba 3D modelov na základe požiadaviek zákazníka, najčastejšie v programe CATIA- konštrukcia plastových dielov- spolupráca v rámci projektu- spolupráca v rámci oddelení- komunikácia
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Martin
- vytváranie cenových ponúk- aktívne získavanie nových projektov, zákazníkov- komunikácia so zákazníkmi- tvorba analýz, reportov, layoutov
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Košice
- Zodpovedny za navrh, specifikaciu a vykonavanie vyrobnych nastrojov v sulade s planovanim (vratane priemyselnych noriem) a nakladov- Zhromazduje vstupne data z produktoveho dizajnu timu- Manazuje pr
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
Koordinácia a dohliadanie nad výkonom činnosti na projekte Zameriavanie v teréne, následné spracovanie údajovVýpočty vzdialeností, kubatúrUrčovanie bodových polí, nivelačné meraniaZame
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Košice
- The Cable Design Engineer is responsible for the analysis of customer specifications and proposal of a cable harness, cable construction and accessories, cable costing, sub supplier selection, lesso
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Banská Bystrica
- Plánovanie, vytváranie a prevzatie montážnych procesov- Vytváranie a zabezpečenie výrobných procesov v zmysle požiadaviek zákazníka / vývoja produktov- Zavedenie nových procesov pre nov
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Banská Bystrica
- spracovanie predbežnej konštrukčnej dokumentácie a kusovníkov na základe zostavovaných výkresov- spracovávanie konštrukčnej dokumentácie výrobkov (osúhlasovanie dokumentácie so zákaz
Pridané: 29.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Galanta
- hľadáme pracovníkov do strojárskej firmy - výroba nosníkov a armatúr - práca na lisovni - delenie roxoru - výroba oceľových tyčí, betonárskych výstuží, obsluha hydraulických nožn
Pridané: 29.04.2017
Plat: 734 €/mesiac brutto + stravné lístky
Mesto: Komárno
Nastavovač je zodpovedný za: - plynulý chod strojného zariadenia - nastavenie a obsluhu stroja, zariadenia (samozrejme po zaučení na uvedenú pozíciu) - meranie komponentov mikrometrom a inými
Pridané: 27.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Nitra
- návrh a realizácia prípravkov podporujúcich výrobný proces - obrábanie materiálov pomocou frézy, sústruhu , atď. - zostavovanie a úpravy výrobných liniek a s tým súvisiace aktivity -
Pridané: 27.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Nové Mesto nad Váhom
- obsluha lisov a strojov - obsluha automatických baliacich liniek - práca v 3 zmennej prevádzke - práca vhodnejšia pre mužov
Pridané: 26.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Celá SR
Možné pozície v strojárstve, viaceré regióny Slovenska. Vzdelanie, odbornosť, prax, jazykové znalosti ako predpoklad k zmene vo Vašom profesnom živote.
Pridané: 24.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
hľadám stolára do zabehnutej stolárskej dielne v Bratislave. Pracovné skusenosti vo výrobe a montáži atypického nábytku výhodou.
Pridané: 21.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Galanta
Ponúkame prácu CNC operátorom v GALANTE / bez nutnosti programovania/
Pridané: 20.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Žilina
Strojárska spoločnosť AEFES INDUSTRY s.r.o. hľadá pracovníkov do zámočníckej výroby na zámočnícke práce (strihanie a ohýbanie plechov na nožniciach a na ohraňovacom lise, vŕtanie do
Pridané: 18.04.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Bratislava
- jemná práca za stolom, ktorú budeš robiť so záľubou - získaš nové zručnosti – rýchlo ťa zaučíme - vlastnými rukami vyrobíš najlepšie zámky na trhu - garantovaný stabiln
Pridané: 27.03.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Celá SR
Ponukame pracu v rakusku , vyhodne platove podmienky , podmienka nemecky jazyk dohovorit sa. Prace hlavne stavebne - murar , tesar, zateplovac, sadrokartonista, salungar atd..... Viac info po tel. 09
Pridané: 23.03.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Celá SR
Prosperujúca firma MP INŠTAL, s.r.o. zo Zázrivej, ktorá sa zaoberá montážou zdravotechniky a vykurovania hľadá do svojho TOP tímu nových členov. Práca na Slovensku, celoročne! Ponúkame
Pridané: 22.03.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Celá SR
Prosperujúca firma MP INŠTAL, s.r.o. zo Zázrivej, ktorá sa zaoberá montážou zdravotechniky a vykurovania hľadá do svojho TOP tímu nových členov. Práca na Slovensku, celoročne! Ponúkame
Pridané: 22.03.2017
Plat: 938 ?
Mesto: Celá SR
OPERÁTOR VÝROBY – ČESKO Hľadáte stabilnú prácu s dobrým mzdovým ohodnotením a pracovnými podmienkami? Pracujte u tých najlepších! Český automobilový priemysel ponúka širokú po
Pridané: 20.03.2017
Plat: Dohodou
Mesto: Celá SR
Hladame 4 sikovnich zvaracov do severneho irska nastup mozny ihned.Ubytovanie zabespecene
Pridané: 21.02.2017
Plat: 600
Mesto:
Príjmeme konštruktéra s nástupom ASAP Druh pracovného pomeru: SZČO, brigáda, VPP Ponúkaná mzda 600-1000e
Pridané: 17.02.2017
Čakajte prosím

Počkajte prosím,
vaša požiadavka sa spracováva.

Vybrané kritériá
Remeselné práce, strojárstvo