Študentský servis

Logo - Študentský servis Sme spoločnosť Študentský servis, ktorá bola založená v roku 1990 ako občianske združenie. V tom čase sme ako prvý subjekt na Slovensku komerčne poskytovali služby prostredníctvom krátkodobého prenájmu pracovnej sily. Hlavným zámerom vzniku tejto služby bolo vyplniť medzeru na trhu práce a to poskytovaním krátkodobých a dlhodobých pracovných síl najmä z radov študentov. V roku 1996 bola spoločnosť transformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným a portfólio služieb sme rozšírili na poskytovanie služieb prostredníctvom pracovníkov z celého spektra pracovného trhu. V nasledujúcich rokoch sme sa úspešne etablovali vo všetkých regiónoch Slovenska a stali sa stabilným partnerom slovenských a zahraničných zamestnávateľov.

Aktuálne ponuky spoločnosti:

Počet brigád: 1025
Krajina
Základné informácie o ponuke
Blokovanie tovaru
22.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
22.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
21.11.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
21.11.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
21.11.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
21.11.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
21.11.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
21.11.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
21.11.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
20.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
20.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
20.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
20.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
20.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
20.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
20.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
20.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
20.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
20.11.2017, Žilina
Pomoc v kuchyni
15.11.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
15.11.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
15.11.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
15.11.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
15.11.2017, Bratislava
Pomocné práce vo výrobe
15.11.2017, Prešov
Pomocné práce vo výrobe
15.11.2017, Prešov
Pomocné práce vo výrobe
15.11.2017, Prešov
Pomocné práce vo výrobe
15.11.2017, Prešov
Pomocné práce vo výrobe
15.11.2017, Prešov
Pomocné práce vo výrobe
15.11.2017, Prešov
Stavba pódia
15.11.2017, Prešov
Pomocné práce vo výrobe
15.11.2017, Prešov
Pomocné práce vo výrobe
15.11.2017, Prešov
Pomocné práce vo výrobe
15.11.2017, Prešov
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Vychystanie tovaru - nápoje
14.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Pomoc v kuchyni
14.11.2017, Košice
Pomoc v kuchyni
14.11.2017, Košice
Pomoc v kuchyni
14.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Pomoc v kuchyni
14.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
14.11.2017, Žilina
Prezentácia parfémov
13.11.2017, Senec
Recepčná s AJ
13.11.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru - zelenina
13.11.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - zelenina
13.11.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - zelenina
13.11.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - zelenina
13.11.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - zelenina
13.11.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - zelenina
13.11.2017, Žilina
Recepčná
10.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
09.11.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
09.11.2017, Zvolen
Prenášanie regálov
09.11.2017, Prešov
Balenie tovaru - distribúcia
09.11.2017, Žilina
Balenie tovaru - distribúcia
09.11.2017, Žilina
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Dokladanie tovaru - nápoje
07.11.2017, Nitra
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Dokladanie tovaru - nápoje
07.11.2017, Nitra
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Preklad z maďarského jazyka
07.11.2017, Košice
Vyčistenie výpalkov
07.11.2017, Prešov
Balenie ložísk
07.11.2017, Prešov
Dokladanie tovaru - nápoje
07.11.2017, Nitra
Preklad z maďarského jazyka
07.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Baliace a pomocné práce
06.11.2017, Prešov
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
06.11.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Zvolen
Zákaznícka recepcia
06.11.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Košice
Dokladanie tovaru - koloniál
06.11.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
06.11.2017, Bratislava
Pomocné práce v sklade
03.11.2017, Košice
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
03.11.2017, Prešov
Usporiadateľská služba
31.10.2017, Bratislava
Usporiadateľská služba
31.10.2017, Bratislava
Usporiadateľská služba
31.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
31.10.2017, Nitra
Usporiadateľská služba
31.10.2017, Bratislava
Usporiadateľská služba
31.10.2017, Bratislava
Usporiadateľská služba
31.10.2017, Bratislava
Usporiadateľská služba
31.10.2017, Bratislava
Nakladanie tovaru
31.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
30.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
30.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
30.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
30.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
30.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
30.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
30.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
30.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
30.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
30.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
30.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
27.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
27.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
27.10.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
27.10.2017, Bratislava
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomoc v kuchyni
26.10.2017, Bratislava
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
26.10.2017, Košice
Ťahanie kabeláže
24.10.2017, Trnava
Ťahanie kabeláže
24.10.2017, Trnava
Ťahanie kabeláže
24.10.2017, Trnava
Ťahanie kabeláže
24.10.2017, Trnava
Ťahanie kabeláže
24.10.2017, Trnava
Označovanie dielov vo výrobe
23.10.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
23.10.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
23.10.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
23.10.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
23.10.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
23.10.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
23.10.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
23.10.2017, Košice
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Pomocné stavebné práce
20.10.2017, Košice
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Pomoc v kuchyni
20.10.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru - o/z
19.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
19.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
19.10.2017, Žilina
Pomocné stavebné práce
19.10.2017, Košice
Pomocné stavebné práce
19.10.2017, Košice
Pomocné stavebné práce
19.10.2017, Košice
Pomocné stavebné práce
19.10.2017, Košice
Pomocné stavebné práce
19.10.2017, Košice
Pomocné stavebné práce
19.10.2017, Košice
Pomocné stavebné práce
19.10.2017, Košice
Pomocné stavebné práce
19.10.2017, Košice
Pomocné stavebné práce
19.10.2017, Košice
Pomocné stavebné práce
19.10.2017, Košice
Blokovanie tovaru
19.10.2017, Nitra
Pomocné stavebné práce
19.10.2017, Košice
Balenie ovocia a zeleniny
18.10.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru - nápoje
17.10.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
17.10.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
17.10.2017, Zvolen
Rozdávanie letákov
17.10.2017, Košice
Práce v záhradnom centre
17.10.2017, Košice
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Umývanie výkladov
16.10.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
16.10.2017, Košice
Pomocné stavebné práce
16.10.2017, Košice
Pomocné stavebné práce
16.10.2017, Košice
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Označovanie dielov vo výrobe
16.10.2017, Košice
Pasírovanie jabĺk
16.10.2017, Prešov
Umývanie výkladov
16.10.2017, Košice
Prenášanie balíkov
16.10.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
16.10.2017, Košice
Pasírovanie jabĺk
16.10.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Pomocné stavebné práce
16.10.2017, Košice
Umývanie výkladov
16.10.2017, Košice
Prenášanie balíkov
16.10.2017, Košice
Baliace a pomocné práce
16.10.2017, Prešov
Označovanie dielov vo výrobe
16.10.2017, Košice
Umývanie výkladov
16.10.2017, Košice
Sťahovanie archívu
16.10.2017, Košice
Pomocné stavebné práce
16.10.2017, Košice
Skladové práce
13.10.2017, Bratislava
Skladové práce
13.10.2017, Bratislava
Obálkovanie
13.10.2017, Bratislava
Skladové práce
13.10.2017, Bratislava
Skladové práce
13.10.2017, Bratislava
Obálkovanie
13.10.2017, Bratislava
Skladové práce
13.10.2017, Bratislava
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Manipulačné práce
12.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
12.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
12.10.2017, Košice
Manipulačné práce
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Etiketovanie a balenie tovaru
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
12.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
12.10.2017, Košice
Manipulačné práce
12.10.2017, Košice
Manipulačné práce
12.10.2017, Košice
Etiketovanie a balenie tovaru
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Manipulačné práce
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
12.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
12.10.2017, Košice
Manipulačné práce
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
12.10.2017, Košice
Manipulačné práce
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Etiketovanie a balenie tovaru
12.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
12.10.2017, Košice
Manipulačné práce
12.10.2017, Košice
Záhradné práce
12.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
12.10.2017, Košice
Pomocné práce v sklade
12.10.2017, Košice
Manipulačné práce
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Balenie rýb
12.10.2017, Košice
Manipulačné práce
12.10.2017, Košice
Sťahovanie nábytku
12.10.2017, Bratislava
Roznos letákov do schránok
12.10.2017, Košice
Sťahovanie nábytku
05.10.2017, Bratislava
Sťahovanie nábytku
04.10.2017, Bratislava
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
04.10.2017, Prešov
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
02.10.2017, Žilina
Sťahovanie spisov
29.09.2017, Žilina
Pomocné strojárske práce
29.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
29.09.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
29.09.2017, Prešov
Sťahovanie spisov
29.09.2017, Žilina
Pomocné strojárske práce
29.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
29.09.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
29.09.2017, Prešov
Sťahovanie spisov
29.09.2017, Žilina
Pomocné strojárske práce
29.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
29.09.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
29.09.2017, Prešov
Sťahovanie spisov
29.09.2017, Žilina
Pomocné strojárske práce
29.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
29.09.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
29.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
29.09.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
29.09.2017, Prešov
Sťahovanie spisov
29.09.2017, Žilina
Pomocné strojárske práce
29.09.2017, Prešov
Označovanie dielov vo výrobe
28.09.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
28.09.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
28.09.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
28.09.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
28.09.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
28.09.2017, Košice
Záhradné práce
28.09.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
28.09.2017, Košice
Záhradné práce
28.09.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
28.09.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
28.09.2017, Košice
Záhradné práce
28.09.2017, Košice
Záhradné práce
28.09.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
28.09.2017, Košice
Záhradné práce
28.09.2017, Košice
Baliace práce
27.09.2017, Trnava
Baliace práce
27.09.2017, Trnava
Baliace práce
27.09.2017, Trnava
Kontrola distribúcie
27.09.2017, Nitra
Baliace práce
27.09.2017, Trnava
Baliace práce
27.09.2017, Trnava
Baliace práce
27.09.2017, Trnava
Baliace práce
27.09.2017, Trnava
Baliace práce
27.09.2017, Trnava
Baliace práce
27.09.2017, Trnava
Baliace práce
27.09.2017, Trnava
Baliace práce
27.09.2017, Trnava
Baliace práce
27.09.2017, Trnava
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
26.09.2017, Zvolen
Dokladanie tovaru - o/z
26.09.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
26.09.2017, Zvolen
Pomocné stavebné práce
26.09.2017, Košice
Sťahovanie spisov
26.09.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
26.09.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
26.09.2017, Zvolen
Sťahovanie spisov
26.09.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
26.09.2017, Zvolen
Pomocné stavebné práce
26.09.2017, Košice
Blokovanie tovaru
26.09.2017, Zvolen
Sťahovanie spisov
26.09.2017, Žilina
Usmerňovanie cestujúcich
25.09.2017, Bratislava
Usmerňovanie cestujúcich
25.09.2017, Bratislava
Označovanie dielov vo výrobe
25.09.2017, Košice
Dokladanie tovaru
25.09.2017, Košice
Balenie katalógov
25.09.2017, Bratislava
Balenie kníh
25.09.2017, Bratislava
Označovanie dielov vo výrobe
25.09.2017, Košice
Dokladanie tovaru
25.09.2017, Košice
Rozmontovanie pódia
25.09.2017, Prešov
Balenie katalógov
25.09.2017, Bratislava
Balenie katalógov
25.09.2017, Bratislava
Balenie kníh
25.09.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru
25.09.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
25.09.2017, Košice
Označovanie dielov vo výrobe
25.09.2017, Košice
Dokladanie tovaru
25.09.2017, Košice
Balenie katalógov
25.09.2017, Bratislava
Balenie kníh
25.09.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru - nápoje
23.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
23.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
23.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
23.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
23.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
23.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
23.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
23.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
23.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
23.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
23.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
23.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
23.09.2017, Žilina
Manipulačné práce
22.09.2017, Košice
Balenie ložísk
22.09.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
22.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
22.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
22.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
22.09.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
22.09.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
22.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
22.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
22.09.2017, Prešov
Manipulačné práce
22.09.2017, Košice
Pomocné strojárske práce
22.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
22.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
22.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
22.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
22.09.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
22.09.2017, Prešov
Dokladanie tovaru - nápoje
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - drogéria
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - drogéria
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - drogéria
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - drogéria
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - drogéria
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - drogéria
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - drogéria
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - nápoje
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - drogéria
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - drogéria
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - drogéria
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - drogéria
20.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - drogéria
20.09.2017, Žilina
Vypratávanie kancelárií
20.09.2017, Bratislava
Výpomoc v kuchyni
19.09.2017, Bratislava
Výpomoc v kuchyni
19.09.2017, Bratislava
Maľovanie cestných značiek
19.09.2017, Košice
Pomocné práce v autopriemysle
19.09.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
19.09.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
19.09.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
19.09.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
19.09.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
19.09.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
19.09.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
19.09.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
19.09.2017, Prešov
Inventúra v hypermarkete - nočná
18.09.2017, Nové Mesto nad Váhom
Blokovanie tovaru
18.09.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
18.09.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
18.09.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
18.09.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
18.09.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
18.09.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
18.09.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
18.09.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
18.09.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
18.09.2017, Nitra
Dokladanie tovaru - o/z
14.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
14.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
14.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
14.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - o/z
14.09.2017, Žilina
Balenie ložísk
14.09.2017, Prešov
Blokovanie tovaru
14.09.2017, Zvolen
Baliace a pomocné práce
14.09.2017, Prešov
Balenie darčekov
14.09.2017, Trnava
Dokladanie tovaru - o/z
14.09.2017, Žilina
Pomocné strojárske práce
14.09.2017, Prešov
Balenie darčekov
14.09.2017, Trnava
Blokovanie tovaru
14.09.2017, Zvolen
Baliace a pomocné práce
14.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
14.09.2017, Prešov
Balenie darčekov
14.09.2017, Trnava
Dokladanie tovaru - o/z
14.09.2017, Žilina
Balenie ložísk
14.09.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
14.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
14.09.2017, Prešov
Balenie darčekov
14.09.2017, Trnava
Dokladanie tovaru - o/z
14.09.2017, Žilina
Pomocné strojárske práce
14.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
14.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
14.09.2017, Prešov
Dokladanie tovaru - o/z
14.09.2017, Žilina
Pomocné strojárske práce
14.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
14.09.2017, Prešov
Balenie darčekov
14.09.2017, Trnava
Baliace a pomocné práce
14.09.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
14.09.2017, Prešov
Dokladanie tovaru - o/z
14.09.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
13.09.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
13.09.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
13.09.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
13.09.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
13.09.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
11.09.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
08.09.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
08.09.2017, Nitra
Balenie darčekov
06.09.2017, Trnava
Balenie darčekov
06.09.2017, Trnava
Balenie darčekov
06.09.2017, Trnava
Balenie darčekov
06.09.2017, Trnava
Vychystanie tovaru
05.09.2017, Bratislava
Vychystanie tovaru
05.09.2017, Bratislava
Vychystanie tovaru
05.09.2017, Bratislava
Vychystanie tovaru
05.09.2017, Bratislava
Vychystanie tovaru
05.09.2017, Bratislava
Vychystanie tovaru
05.09.2017, Bratislava
Vychystanie tovaru
05.09.2017, Bratislava
Vychystanie tovaru
05.09.2017, Bratislava
Vychystanie tovaru
05.09.2017, Bratislava
Vyskladnenie tovaru - mlieko
05.09.2017, Nitra
Vyskladnenie tovaru - mlieko
05.09.2017, Nitra
Práce na stavbe
05.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
05.09.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
05.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
05.09.2017, Prešov
Práce na stavbe
05.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
05.09.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
05.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
05.09.2017, Prešov
Práce na stavbe
05.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
05.09.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
05.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
05.09.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
05.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
05.09.2017, Prešov
Práce na stavbe
05.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
05.09.2017, Prešov
Práce na stavbe
05.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
05.09.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
05.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
05.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
05.09.2017, Prešov
Práce na stavbe
05.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
05.09.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
05.09.2017, Prešov
Práce na stavbe
05.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
05.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
05.09.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
05.09.2017, Prešov
Práce na stavbe
05.09.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
05.09.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
05.09.2017, Prešov
Balenie ložísk
05.09.2017, Prešov
Dokladanie tovaru - koloniál
04.09.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Výpomoc v kuchyni
31.08.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Dokladanie tovaru - koloniál
31.08.2017, Žilina
Rozdávanie letákov
30.08.2017, Košice
Rozdávanie letákov
30.08.2017, Košice
Vychystanie tovaru
30.08.2017, Žilina
Rozdávanie letákov
30.08.2017, Košice
Vychystanie tovaru
30.08.2017, Žilina
Rozdávanie letákov
30.08.2017, Košice
Rozdávanie letákov
30.08.2017, Košice
Rozdávanie letákov
30.08.2017, Košice
Rozdávanie letákov
30.08.2017, Košice
Vypratanie areálu
30.08.2017, Bratislava
Vychystanie tovaru
30.08.2017, Žilina
Vypratanie areálu
30.08.2017, Bratislava
Vypratanie areálu
30.08.2017, Bratislava
Rozdávanie letákov
30.08.2017, Košice
Rozdávanie letákov
30.08.2017, Košice
Rozdávanie letákov
30.08.2017, Košice
Vypratanie areálu
30.08.2017, Bratislava
Rozdávanie letákov
30.08.2017, Košice
Rozdávanie letákov
30.08.2017, Košice
Vypratanie areálu
30.08.2017, Bratislava
Vychystanie tovaru
30.08.2017, Žilina
Triedenie zdravotníckeho materiálu
25.08.2017, Michalovce
Pomocné strojárske práce
25.08.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
25.08.2017, Prešov
Pomocné strojárske práce
25.08.2017, Prešov
Výpomoc v kuchyni
24.08.2017, Bratislava
Tlmočenie - anglický jazyk
24.08.2017, Prešov
Výpomoc v kuchyni
24.08.2017, Bratislava
Práce v logistickom centre
24.08.2017, Košice
Upratovanie bytu
24.08.2017, Košice
Práce v logistickom centre
24.08.2017, Košice
Práce v logistickom centre
24.08.2017, Košice
Upratovanie bytu
24.08.2017, Košice
Upratovanie bytu
24.08.2017, Košice
Upratovanie bytu
24.08.2017, Košice
Práce v logistickom centre
24.08.2017, Košice
Upratovanie bytu
24.08.2017, Košice
Práce v logistickom centre
24.08.2017, Košice
Upratovanie bytu
24.08.2017, Košice
Upratovanie bytu
24.08.2017, Košice
Master data asistent - AJ
23.08.2017, Bratislava

Kontakt

Adresa spoločnosti:
Študentský servisTelefón:
0903 744 996, 0908 788 811

Email:
blava@studentservis.sk

Webstránka:
http://www.studentservis.sk

Tu nás nájdete