Študentský servis

Logo - Študentský servis Sme spoločnosť Študentský servis, ktorá bola založená v roku 1990 ako občianske združenie. V tom čase sme ako prvý subjekt na Slovensku komerčne poskytovali služby prostredníctvom krátkodobého prenájmu pracovnej sily. Hlavným zámerom vzniku tejto služby bolo vyplniť medzeru na trhu práce a to poskytovaním krátkodobých a dlhodobých pracovných síl najmä z radov študentov. V roku 1996 bola spoločnosť transformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným a portfólio služieb sme rozšírili na poskytovanie služieb prostredníctvom pracovníkov z celého spektra pracovného trhu. V nasledujúcich rokoch sme sa úspešne etablovali vo všetkých regiónoch Slovenska a stali sa stabilným partnerom slovenských a zahraničných zamestnávateľov.

Aktuálne ponuky spoločnosti:

Počet brigád: 551
Krajina
Základné informácie o ponuke
Blokovanie tovaru
27.06.2017, Košice
Blokovanie tovaru
27.06.2017, Košice
Dokladanie tovaru
26.06.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
26.06.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
26.06.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
26.06.2017, Zvolen
Práce v potravinárskej výrobe
23.06.2017, Michalovce
Práce v potravinárskej výrobe
23.06.2017, Michalovce
Práce v potravinárskej výrobe
23.06.2017, Michalovce
Práce v potravinárskej výrobe
23.06.2017, Michalovce
Práce v potravinárskej výrobe
23.06.2017, Michalovce
Práce v potravinárskej výrobe
23.06.2017, Michalovce
Práce v potravinárskej výrobe
23.06.2017, Michalovce
Práce v potravinárskej výrobe
23.06.2017, Michalovce
Montáž a lisovanie
22.06.2017, Košice
Balenie ložísk
22.06.2017, Prešov
Pájkovanie
22.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
22.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
22.06.2017, Prešov
Pájkovanie
22.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
22.06.2017, Prešov
Montáž a lisovanie
22.06.2017, Košice
Pomocné práce v autopriemysle
22.06.2017, Prešov
Montáž a lisovanie
22.06.2017, Košice
Pomocné práce v autopriemysle
22.06.2017, Prešov
Montáž a lisovanie
22.06.2017, Košice
Pomocné práce v autopriemysle
22.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
22.06.2017, Prešov
Pájkovanie
22.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
22.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
22.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
22.06.2017, Prešov
Pájkovanie
22.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
22.06.2017, Prešov
Montáž a lisovanie
22.06.2017, Košice
Pájkovanie
22.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
22.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
22.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
22.06.2017, Prešov
Montáž a lisovanie
22.06.2017, Košice
Balenie tovaru - distribúcia
21.06.2017, Košice
Balenie tovaru - distribúcia
21.06.2017, Košice
Vysťahovanie skladu
21.06.2017, Bratislava
Dokladanie tovaru
21.06.2017, Bratislava
Preklad do maďarského jazyka
21.06.2017, Košice
Recepčná s AJ
21.06.2017, Bratislava
Balenie tovaru - distribúcia
21.06.2017, Košice
Dokladanie tovaru
21.06.2017, Bratislava
Skartovanie dokumentov
19.06.2017, Bratislava
Preklad do maďarského jazyka
19.06.2017, Košice
Apretácia - pomocné práce
16.06.2017, Prešov
Pájkovanie
16.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
16.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
16.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
16.06.2017, Prešov
Pájkovanie
16.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
16.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
16.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
16.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
16.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
16.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
16.06.2017, Prešov
Pájkovanie
16.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
16.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
16.06.2017, Prešov
Pájkovanie
16.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
16.06.2017, Prešov
Pájkovanie
16.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
16.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
16.06.2017, Prešov
Výpomoc v kuchyni
15.06.2017, Bratislava
Balenie tovaru
15.06.2017, Žilina
Balenie tovaru
15.06.2017, Žilina
Výpomoc v kuchyni
15.06.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
15.06.2017, Nitra
Vychystanie tovaru
15.06.2017, Žilina
Výpomoc v kuchyni
15.06.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
15.06.2017, Nitra
Balenie tovaru
15.06.2017, Žilina
Výpomoc v kuchyni
15.06.2017, Bratislava
Výpomoc v kuchyni
15.06.2017, Bratislava
Chyžná v hoteli
15.06.2017, Košice
Výpomoc v kuchyni
15.06.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
13.06.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
13.06.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
13.06.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
13.06.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
12.06.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
12.06.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
12.06.2017, Nitra
Obsluha hostí
12.06.2017, Trnava
Práce v záhradnom centre
12.06.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
11.06.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
11.06.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
11.06.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
11.06.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
11.06.2017, Bratislava
Apretácia - pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
01.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
01.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
01.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
01.06.2017, Prešov
Pájkovanie
01.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
01.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Pájkovanie
01.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
01.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
01.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
01.06.2017, Prešov
Pájkovanie
01.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Pájkovanie
01.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Pájkovanie
01.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
01.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
01.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Pájkovanie
01.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
01.06.2017, Prešov
Manipulačné práce
01.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
01.06.2017, Prešov
Manipulačné práce
01.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
01.06.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Práce vo výrobe
01.06.2017, Košice
Pomocné práce v autopriemysle
01.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
01.06.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Sťahovanie nábytku
01.06.2017, Košice
Apretácia - pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Práce vo výrobe
01.06.2017, Košice
Pájkovanie
01.06.2017, Prešov
Etiketovanie tovaru
01.06.2017, Košice
Balenie ložísk
01.06.2017, Prešov
Pájkovanie
01.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Práce vo výrobe
01.06.2017, Košice
Baliace a pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Manipulačné práce
01.06.2017, Prešov
Etiketovanie tovaru
01.06.2017, Košice
Práce vo výrobe
01.06.2017, Košice
Apretácia - pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Pájkovanie
01.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
01.06.2017, Prešov
Manipulačné práce
01.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
01.06.2017, Prešov
Pájkovanie
01.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
01.06.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Manipulačné práce
01.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
01.06.2017, Prešov
Blokovanie tovaru
01.06.2017, Zvolen
Baliace a pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Umývanie riadu
01.06.2017, Košice
Etiketovanie tovaru
01.06.2017, Košice
Práce vo výrobe
01.06.2017, Košice
Pájkovanie
01.06.2017, Prešov
Balenie ložísk
01.06.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
01.06.2017, Prešov
Manipulačné práce
01.06.2017, Prešov
Blokovanie tovaru - školenie
31.05.2017, Košice
Záhradné práce
31.05.2017, Košice
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - mlieko
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - mlieko
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Príprava športového podujatia
29.05.2017, Bratislava
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - mlieko
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - mlieko
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - ovocie
29.05.2017, Žilina
Skladové práce
29.05.2017, Bratislava
Rozdávanie denníka
29.05.2017, Košice
Rozdávanie denníka
29.05.2017, Bratislava
Doloženie tovaru - mlieko
26.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - mlieko
26.05.2017, Žilina
Testovanie hier
26.05.2017, Košice
Doloženie tovaru - mlieko
26.05.2017, Žilina
Testovanie hier
26.05.2017, Košice
Doloženie tovaru - mlieko
26.05.2017, Žilina
Testovanie hier
26.05.2017, Košice
Doloženie tovaru - mlieko
26.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - mlieko
26.05.2017, Žilina
Testovanie hier
26.05.2017, Košice
Testovanie hier
26.05.2017, Košice
Doloženie tovaru - mlieko
26.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - mlieko
26.05.2017, Žilina
Balenie spojovacieho materiálu
26.05.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
26.05.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
26.05.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
26.05.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
26.05.2017, Bratislava
Doloženie tovaru - nápoje
26.05.2017, Nitra
Vychystanie tovaru
26.05.2017, Žilina
Doloženie tovaru - nápoje
26.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
26.05.2017, Nitra
Balenie spojovacieho materiálu
26.05.2017, Bratislava
Doloženie tovaru - nápoje
26.05.2017, Nitra
Balenie spojovacieho materiálu
26.05.2017, Bratislava
Vychystanie tovaru
26.05.2017, Žilina
Balenie spojovacieho materiálu
26.05.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
26.05.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
26.05.2017, Zvolen
Balenie spojovacieho materiálu
26.05.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
26.05.2017, Zvolen
Balenie spojovacieho materiálu
26.05.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
26.05.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
26.05.2017, Zvolen
Personálny konzultant
24.05.2017, Košice
Lisovanie trubiek
23.05.2017, Trnava
Práce v kuchyni
23.05.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
23.05.2017, Bratislava
Práce v kuchyni
23.05.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
23.05.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
23.05.2017, Bratislava
Práce v kuchyni
23.05.2017, Bratislava
Balenie sadrokartónu
23.05.2017, Trnava
Blokovanie tovaru
23.05.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
23.05.2017, Bratislava
Práce v kuchyni
23.05.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
23.05.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
23.05.2017, Bratislava
Zabalenie krabíc
23.05.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
23.05.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
23.05.2017, Bratislava
Práce v kuchyni
23.05.2017, Bratislava
Čistiace práce
23.05.2017, Humenné
Balenie spojovacieho materiálu
23.05.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
23.05.2017, Bratislava
Práce v kuchyni
23.05.2017, Bratislava
Lisovanie trubiek
23.05.2017, Trnava
Balenie sadrokartónu
23.05.2017, Trnava
Zabalenie krabíc
23.05.2017, Bratislava
Práce vo výrobe
17.05.2017, Košice
Dokladanie tovaru
17.05.2017, Košice
Práca v sklade
17.05.2017, Košice
Montážne práce
17.05.2017, Košice
Práce vo výrobe
17.05.2017, Košice
Dokladanie tovaru
17.05.2017, Košice
Práca v sklade
17.05.2017, Košice
Montážne práce
17.05.2017, Košice
Práca v sklade
17.05.2017, Košice
Montážne práce
17.05.2017, Košice
Práce vo výrobe
17.05.2017, Košice
Dokladanie tovaru
17.05.2017, Košice
Dokladanie tovaru
17.05.2017, Košice
Dokladanie tovaru
17.05.2017, Košice
Montážne práce
17.05.2017, Košice
Práce vo výrobe
17.05.2017, Košice
Dokladanie tovaru
17.05.2017, Košice
Práca v sklade
17.05.2017, Košice
Práca v sklade
17.05.2017, Košice
Montážne práce
17.05.2017, Košice
Práce vo výrobe
17.05.2017, Košice
Dokladanie tovaru
17.05.2017, Košice
Dokladanie tovaru
17.05.2017, Košice
Práca v sklade
17.05.2017, Košice
Montážne práce
17.05.2017, Košice
Práce vo výrobe
17.05.2017, Košice
Práca v sklade
17.05.2017, Košice
Montážne práce
17.05.2017, Košice
Práce vo výrobe
17.05.2017, Košice
Dokladanie tovaru
17.05.2017, Košice
Práce vo výrobe
17.05.2017, Košice
Dokladanie tovaru
17.05.2017, Košice
Personálny konzultant
17.05.2017, Košice
Práca v sklade
17.05.2017, Košice
Montážne práce
17.05.2017, Košice
Upratovanie
17.05.2017, Košice
Dokladanie tovaru
17.05.2017, Košice
Dokladanie tovaru
17.05.2017, Košice
Upratovanie
17.05.2017, Košice
Montážne práce
17.05.2017, Košice
Práce vo výrobe
17.05.2017, Košice
Dokladanie tovaru
17.05.2017, Košice
Prepis a korektúra textu
17.05.2017, Košice
Práca v sklade
17.05.2017, Košice
Dokladanie tovaru
17.05.2017, Košice
Práce v excelli
17.05.2017, Bratislava
Práca v sklade
17.05.2017, Košice
Upratovanie
17.05.2017, Košice
Montážne práce
17.05.2017, Košice
Práce vo výrobe
17.05.2017, Košice
Apretácia - pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Baliace a pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Apretácia - pomocné práce
17.05.2017, Prešov
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Žilina
Blokovanie tovaru
16.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
15.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
15.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
15.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
15.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
15.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
15.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
15.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
15.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
15.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
15.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
15.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
15.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
15.05.2017, Nitra
Vyskladňovanie tovaru
15.05.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
12.05.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
12.05.2017, Zvolen
Balenie spojovacieho materiálu
12.05.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
12.05.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
12.05.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
12.05.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
12.05.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
12.05.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
12.05.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
12.05.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
12.05.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
12.05.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
12.05.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
12.05.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
11.05.2017, Nitra
Práce na záhrade
11.05.2017, Senec
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Pomocné práce v autopriemysle
10.05.2017, Prešov
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Pomoc na výstave
10.05.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Blokovanie tovaru
10.05.2017, Košice
Montáž a lisovanie
09.05.2017, Košice
Montáž a lisovanie
09.05.2017, Košice
Montáž a lisovanie
09.05.2017, Košice
Montáž a lisovanie
09.05.2017, Košice
Montáž a lisovanie
09.05.2017, Košice
Vychystanie tovaru
04.05.2017, Žilina
Záhradné práce
04.05.2017, Senec
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Anketovanie zákazníkov
03.05.2017, Bratislava
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Rozdávanie letákov
03.05.2017, Nitra
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Balenie spojovacieho materiálu
03.05.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
03.05.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
03.05.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
03.05.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
03.05.2017, Bratislava
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Balenie spojovacieho materiálu
03.05.2017, Bratislava
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Práce v záhradnom centre
03.05.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
03.05.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
03.05.2017, Bratislava
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Práce v záhradnom centre
03.05.2017, Bratislava
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Pomocné práce v autopriemysle
03.05.2017, Prešov
Blokovanie tovaru
02.05.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
02.05.2017, Zvolen
Blokovanie tovaru
02.05.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
02.05.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
02.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
02.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
02.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
02.05.2017, Nitra
Práce v záhradnom centre
02.05.2017, Bratislava
Doloženie tovaru - nápoje
02.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
02.05.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
02.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
02.05.2017, Nitra
Práce v záhradnom centre
02.05.2017, Bratislava
Doloženie tovaru - nápoje
02.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
02.05.2017, Nitra
Balenie káblov
02.05.2017, Prešov
Práce v záhradnom centre
02.05.2017, Bratislava
Doloženie tovaru - nápoje
02.05.2017, Nitra
Doloženie tovaru - nápoje
02.05.2017, Nitra
Práce v záhradnom centre
02.05.2017, Bratislava
Doloženie tovaru - nápoje
02.05.2017, Nitra
Práce v záhradnom centre
02.05.2017, Bratislava
Doloženie tovaru - nápoje
02.05.2017, Nitra
Pájkovanie
28.04.2017, Prešov
Balenie spojovacieho materiálu
28.04.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
28.04.2017, Bratislava
Balenie káblov
28.04.2017, Prešov
Balenie káblov
28.04.2017, Prešov
Balenie spojovacieho materiálu
28.04.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
28.04.2017, Bratislava
Balenie káblov
28.04.2017, Prešov
Práce v záhradnom centre
28.04.2017, Bratislava
Recepčná s AJ
28.04.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
28.04.2017, Bratislava
Príprava tovaru na rozvoz
27.04.2017, Nitra
Vychystanie tovaru
27.04.2017, Žilina
Asistent HR oddelenia - AJ
26.04.2017, Bratislava
Blokovanie tovaru
26.04.2017, Nitra
Blokovanie tovaru
26.04.2017, Nitra
Pájkovanie
25.04.2017, Prešov
Pájkovanie
25.04.2017, Prešov
Pájkovanie
25.04.2017, Prešov
Práce v záhradnom centre
25.04.2017, Bratislava
Vynosenie exponátov
25.04.2017, Bratislava
Pájkovanie
25.04.2017, Prešov
Doloženie tovaru s VZV
25.04.2017, Bratislava
Pájkovanie
25.04.2017, Prešov
Pájkovanie
25.04.2017, Prešov
Asistentka predaja
20.04.2017, Rožňava
Asistentka predaja
20.04.2017, Trebišov
Asistentka predaja
20.04.2017, Rožňava
Asistentka predaja
20.04.2017, Trebišov
Asistentka predaja
20.04.2017, Rožňava
Asistentka predaja
20.04.2017, Trebišov
Asistentka predaja
20.04.2017, Trebišov
Asistentka predaja
20.04.2017, Rožňava
Balenie spojovacieho materiálu
19.04.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
19.04.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
19.04.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
19.04.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
19.04.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
19.04.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
19.04.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
19.04.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
19.04.2017, Bratislava
Pomocný uporiadateľ
15.04.2017, Košice
Predaj piva
15.04.2017, Košice
Vykládka aparatúry
15.04.2017, Košice
Balenie káblov
15.04.2017, Prešov
Balenie káblov
15.04.2017, Prešov
Predaj vstupeniek
15.04.2017, Košice
Balenie káblov
15.04.2017, Prešov
Vyčistenie areálu
15.04.2017, Košice
Pomocný uporiadateľ
15.04.2017, Košice
Vykládka aparatúry
15.04.2017, Košice
Balenie spojovacieho materiálu
15.04.2017, Bratislava
Balenie káblov
15.04.2017, Prešov
Balenie káblov
15.04.2017, Prešov
Predaj vstupeniek
15.04.2017, Košice
Predaj piva
15.04.2017, Košice
Balenie káblov
15.04.2017, Prešov
Práce v záhradnom centre
15.04.2017, Bratislava
Práce na pokladni
15.04.2017, Nitra
Práce v záhradnom centre
15.04.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
15.04.2017, Bratislava
Balenie spojovacieho materiálu
15.04.2017, Bratislava
Balenie káblov
15.04.2017, Prešov
Práce v záhradnom centre
15.04.2017, Bratislava
Balenie káblov
15.04.2017, Prešov
Balenie spojovacieho materiálu
15.04.2017, Bratislava
Práce v záhradnom centre
15.04.2017, Bratislava
Obálkovanie dokumentov
15.04.2017, Bratislava

Kontakt

Adresa spoločnosti:
Študentský servisTelefón:
0903 744 996, 0908 788 811

Email:
blava@studentservis.sk

Webstránka:
http://www.studentservis.sk

Tu nás nájdete